Cevaplar ( 2 )

 1. Nedenleri:

  *   İtalya’nın sömürge arayışı.

  *   Trablusgarp’ın savunmasının zayıf olması.

  *   İtalya’ya yakın oluşu.

  M.Kemal Derne ve Tobruk’ta başarılı. Destek yetersizliği ve Balkan Savaşlarının çıkması. İtalya Rodos ve Oniki adayı işgal etti.

  Sonuçları:

  Uşi  ( Ouchy ) Antlaşması :

  Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ ya verildi.

  Oniki ada Balkan Savaşları sonuna kadar (Güvenlik gerekçesiyle) İtalya’da kalacaktı. Ancak İtalya adaları geri vermedi. II. Dünya savaşında yenilmesiyle de Adalar Yunanistan’a geçti.

  Önemi: Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını kaybetti.

 2. Nedenleri:

  Birliğini geç tamamlayan İtalya’nın hammadde ve pazar ihtiyacı
  Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın olması
  Osmanlı Devleti’nin burayı savunacak gücünün olmaması
  İtalya’nın Trablusgarp’ın geri bırakıldığını ve buradaki Hıristiyanlara kötü davranıldığını iddia etmesi

   

  Sonuçları:

  Uşi Antlaşması (18 Ekim 1912) imzalanmıştır.
  Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya bırakılacak.
  Rodos ve Oniki Ada Yunan tehlikesi nedeniyle geçici olarak İtalya’da kalacak.
  Trablusgarp dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacak. (Trablusgarp halkıyla kültürel bağlar
  sürdürülmek istenmiştir.)

  NOT 1: Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını
  da kaybetmiştir.

  NOT 2: On İki Ada II.Dünya Savaşından sonra Yunanistan’a
  verilmiştir (1947)

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .