Cevap ( 1 )

  1. 1911-1912 yıllında süren Trablusgarp Savaşının sonunda 18 Ekim 1912′de Uşi Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile;
    – Trablusgarp ve Bingazi dini bakımdan müslüman olmaya ve Osmanlı halifesine bağlı kalmaya devam etmek koşuluyla İtalya’ya bırakılmıştır.
    – On iki ada geçici bir süre;  Balkan Savaşı’ndan sonra geri alınmak üzere; İtalya’ya bırakılmıştır. Ancak bir süre sonra 2. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Lozan antlaşması ile On iki ada Yunanistan’a bırakılmıştır.
    – İtalya; kapitülasyonların kaldırılması için Osmanlı Devletine yardım edecektir
    – İtalya; Osmanlının Duyun-u Umumiye İdaresi’ne ödediği borçları ödeyecektir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .