Cevap ( 1 )

    • Osmanlı böl­geyi savunabilecek durumda değildir bölgede donanmasının yetersiz, bölge ile kara bağlantısı yoktur.
    • Bununla birlikte aralarında Mustafa Kemal ve Enver Paşanın da olduğu bir grup vatan sever subay halkı teşkilatlandırmak için Trablusgarp’a gitmiş, Mustafa Kemal Derne ve Tobruk’u teşkilatlandırırken; Enver Paşa Bingazi’yi teşkilatlandırmıştır. İtalyanlar teşkilatlanan asker ve halk karşısında başarısız duruma düşürülmüş, Osmanlı mücadeleyi kazanmıştır. Trablusgarp’ta başarılı olamayaca­ğını anlayan İtalya; Osmanlı’yı barışa zorlamak için On İki Ada’yı işgal etmiştir. Osmanlı bu durum karşısında barışa yanaşmamıştır. 
    • 8 Ekim 1912’de Bal­kan Devletlerinin saldırısıyla bölgede iyice zayıf duruma düşen Osmanlı İtalya ile Uşi Antlaşmasını imzalamak zorunda kal­mıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .