Cevap ( 1 )

  1. Savaşın yaklaşık olarak MÖ. 1200-1150 yılları arasında gerçekleştiği düşünülür. Eski Yunan sanat eserlerini ve mimari plastiği en çok etkileyen mitolojik konulardan biri olan Troia Savaşı, Bronz Çağ’ın sonlarında Kıta Yu­nanistan ve Batı Anadolu’nun en önemli iki gücünün mücadelesidir.

    Mitoslara göre savaş Mykenai kralı Agamemnon’un kardeşi Menelaos’un karısı Helene’nin, Troia kralı Priamos’un oğlu ve Hektor’un kardeşi Paris (Aleksandros) tarafından kaçırılması nedeniyle çıkmış­tır. Savaşın gerçek nedeni ise deniz ticareti yolları üze­rindeki hakimiyet mücadelesi olmalıdır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .