Metne göre Türk kağanları hükmetme gücünü nereden almaktadır?

Soru

Kağan Gücünü Nereden Alıyor?

İlk Türk Devleti olan Asya Hun Devleti’nde hükümdarlar, Gök Tanrı’nın tahta çıkardığı Tanhu unvanını kullanmıştır. Mete Han, MÖ 176’da Çin imparatoruna gönderdiği mektupta kendisini, Gök Tanrı tarafından tahta çıkartılmış Hunların büyük Şanyü’sü olarak ifade etmiştir. Orhun Yazıtları’nda Bilge Kağan: “Tanrı irade ettiği için, kut’um olduğu için kağan oldum.” demiştir. Uygur Devleti’nde de benzer durum söz konusudur. Uygurlara ait Karabalsagun Yazıtı’nda, Bögü Kağan’ın unvanı “Tengride kut bulmuş.“ olarak belirtilmiştir (Kafesoğlu, 1995, s.237; Koca, 2002, s.1071; Ögel, 2001, s.67’den düzenlenmiştir)

1 Cevap 1299 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Orhun ve Yenisey yazıtlarına göre Kağan gücünü Kut Anlayışından alır Kut kan bağıyla geçer.  Bütün yetki kağandadır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .