Cevap ( 1 )

  1. Kuzeye doğru, Sibirya’ya kadar gidenler.
    Doğuya doğru, Çin ve Uzak Doğu ülkelerine kadar gidenler.
    Güneye doğru, Hindistan, Afganistan ve Çin’e kadar gidenler.
    Batıya doğru; Hazar Denizinin kuzeyinden Karadeniz’in kuzeyine ve Avrupa’ya, bir kısmı da Hazar Denizi’nin güneyinden İran, Irak, Suriye, Mısır ve Anadolu’ya gidenler olmuştur. Avrupa tarafına gidenler daha sonra orada Avrupa Hun Devletini kurmuşlardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .