Cevap ( 1 )

  1. Büyük Kağanlığın yıkılışından sonra Orta Asya’nın zengin ticaret bölgelerine göç eden Turfan Uygur boyları, burada Kırgızların öldürdüğü Uygur Kağanının yeğeni Mengli’yi kağan olarak seçtiler. Çin, Tibet tehlikesine karşı bu Uygur devletini tanıdı. 911 yılında bağımsız hale gelen Turfan Uygur Devleti, sahip oldukları ticaret imkanlarını iyi bir şekilde değerlendirerek, ekonomik bakımdan büyük bir güce ulaştı. Maniheizm’in etkisinde bulunan bu bölge Uygurları üzerinde, zamanla İslâmiyet de az olmakla beraber etkili oldu.

    Tufan Uygurlarında Mesken, hayvan ve toprak vergileri olarak 4 çeşit vergi alınmaktahdır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .