Cevap ( 1 )

  1. Türk-ABD ilişkilerini olumsuz etkileyen olaylar; 5 Haziran 1964 Johnson mektubu (Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesini önlemiştir) ve 1975–1978 ambargosudur (1974 Kıbrıs Harekâtı’ndan sonra ABD Türkiye’ye silah ambargosu uygulamıştır). 

    Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinin bozulması, SSCB’yle ilişkilerini yeniden gözden geçirmesine ve Ortadoğu politikasının da yeni bir şekil almasına yol açmıştır. 

    1980’den sonra ABD’de Reagan döneminin de başlamasıyla Türk-ABD ilişkileri yeniden iyileşmeye başladı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .