Cevaplar ( 2 )

  1. ‘’Türk’’ adı topluluk ismi olarak ilk defa Göktürk Yazıtları’nda kullanılmıştır. Yazıtlarda bu topluluğun adı, bazen “Türük budun” olarak da geçmektedir. Devletine bağlı halk, teba, güçlü, kuvvetli ulus anlamında kullanılmıştır.

    Kaşgarlı Mahmut’a (veya Türk efsanesine) göre, Tanrının koyduğu Türk adı; gençlik, sağlık ve olgunluk anlamına gelirmiş.

    Uygurlar zamanında kalma belgelerde güç, kudret, kuvvet anlamında kullanılmıştır. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat-it Türk adlı eserinde Türk kelimesinin olgunluk çağı, Macar bilgini Wambery ise türemek, çoğalmak anlamına geldiğini belirtmiştir. Ziya Gökalp Türk kelimesinin anlamını töreli, türeli, kanun-nizam-düzen sahibi olarak açıklamıştır.

  2. Türk adının anlamı üzerinde yapılan araştırmalarda değişik görüşler ortaya çıkmıştır.Türk adının TÜREMEK, OLGUNLUK ÇAĞI TÖRE SAHİBİ, GÜÇLÜ, KUVVETLİ gibi anlamlara geldiği belirtilmiştir.  Tarihte ilk defa Türk adına Çin Yıllıklarında rastlanmaktadır. GÖKTÜRK  DEVLETİ döneminde yazılan ORHUN KİTABELERİNDE Türk kelimesi TÜRÜK şeklinde geçmektedir. Bu kelime zamanla TÜRK haline gelmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .