Cevap ( 1 )

  1. Türk devletlerinde hukuk kuralları, devletin teşkilatlanması ve askeri yönetim süreçleri, kaynağını daha çok törelerden ve sonra fethedilen yerlerdeki uygulamalardan almıştır. Hükümdarlar dahi çok eski çağlardan gelen adet ve gelenekleri değiştirmeye zor durumlarda dahi kolay kolay cesaret edememiştir. Kağanın kanun yapma ya da töre kurallarında değişiklik teklifinde bulunma hakkı vardı. Ancak bu teklif, kurultay onaylarsa yürürlüğe girebilirdi.
    Teşkilatlanmalar, padişahların tahta oturması, Kağan’ın seçilmesi törelere bağlı kalınarak yapılırdı.
    Orhun Kitabelerinde dahi; Devletin uzun süre varlığını devam ettirmesi için töreye uyulmasının şart olduğu belirtilir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .