Cevap ( 1 )

  1. Eski Türk Devletlerinden bazınlarında hükümdara Kağan denirdi. Bazı devletlerde hükümdarlar; Han, Hakan, Şanyü, İdikut, Yabgu, İlteber gibi ünvanlar da alırdı.
    Kağan’ın Tanrı tarafından üstün güç ve yeteneklerle donatıldığına, devleti yönetme yetkisinin Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu güçler;
    * hükmetme güç ve yetkisi,
    * Tanrının Türk ülkesine verdiği iktisadi gücü adil bir şekilde halka dağıtması,
    * Tanrının Türk kağanını savaşlarda başarılı kılmasıdır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .