Cevap ( 1 )

 1. Osmanlıda her türlü devlet işlerinin görüşüldüğü meclise Divan-ı Hümayun denir.
  Osmanlılarda diğer Türk-İslam devletlerinden farklı olarak tek divan vardır.
  Divan-ı Hümayun Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Fatih dönemine kadar Divana Padişah başkanlık ederken Fatih´ten sonra Vezir-i azamlar başkanlık etmeye başladılar.
  Divan-ı Hümayuna en yüksek devlet görevlileri katılırdı.
  Divanda İlmiye, Kalemiye ve Seyfiye sınıfına mensup görevliler vardı.
  Asker kökenli Divan üyeleri olup Vezir-i Azam (Padişahın mutlak vekili, Padişahtan sonra en yetkili kişi günümüz başbakan benzeri) Vezirler (Veziri azamın verdiği görevleri yerine getirir. Günümüz Bakan benzeri)Yeniçeri Ağası (Yeniçeri askerinin komutanı, günümüz Kara kuvvetleri komutanı benzeri) Kaptan-ı Derya (Donama komutanı günümüz Deniz kuvvetleri komutanı)
  Medrese kökenli Divan üyeleri olup Yargı, İfta (Fetva verme) ve Eğitim işleri ile uğraşırlardı. Kazasker(Yargı işlerinden sorumlu en büyük hakim-yargıç idi günümüz Adalet Bakanı) Şeyhülislam (fetva verir , medreseleri yönetirdi.)
  Bürokrasi yani memur kökenli devlet adamları olup devletin mali ve yazışma işlerini yürütürdü. Defterdar (Tüm ekonomik-mali işlerden sorumlu idi. Günümüz Maliye bakanı) Nişancı (Devletin tüm yazışmalarını hazırlar padişahın Tuğrasını çekerdi.)

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .