Cevap ( 1 )

  1. Türk hükümdarları hem devlet teşkilatının başı hem de toplumun lideri idi. O, sadece yaşadığı zamanın değil devletin ve halkının geleceğinden de sorumluydu. Hükümdarlar iyi yetişmiş, yetenekli, bilgili, cesur, kahraman ve erdemli olmalıydı.

    Hükümdarın önemli görevleri arasında ülkeyi ve halkı düşmandan korumak, töre kurallarını uygulamak, düzeni sağlamak, halkı adaletle yönetmek, ekonomik refahı sağlamak sayılabilir. Kağan iç ve dış siyaseti belirleme

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .