Cevap ( 1 )

 1.  

  Divan-ı saltanat : Günümüzdeki bakanlar kurulunun aynısıdır.  Vezir başkanlığında toplanır ve devletle ilgili kararlar alınırdı ve alınan kararlar hükümdar onayına sunulurdu. Selçuklu ve Karahanlılarda bulunurdu. Karahanlılardaki adı Divan-ı Ali idi.

  Divan-ı Vezaret; Devlet meselelerinin ele alındığı divana denir. Gazneliler döneminde bulunurdu.

   Divan-ı Tuğra; Bu divan hükümdar adına iç ve dış yazışmaları düzenler. Selçuklu ve Karahanlılarda bulunurdu.

  Divan-ı İstifa; Devletin mali ve ekonomik işleriyle ilgilenen divandır. Gelir gider kalemleri bu divandan geçer. Selçuklu ve Karahanlılarda bulunurdu.

  Divan-ı İşraf; Devletin mali işleri ile ilgilenir, mali ve idari işlemlerini kontrol eden, teftiş eden divandır.Karahanlı, Selçuklu ve Gaznelilerde bulunan divandır.

  Divan-ı Arız; Devletin askerlik meseleleriyle ilgilenir. Karahanlı, Selçuklu ve Gaznelilerde bulunan divandır.

  Divan-ı Risalet; Devletin yurtiçi ve yurtdışı yazışmalarıyla ilgilenen divandır. Gaznelilerde bulunurdu.

  Divan-ı Vekalet; Bu divan hükümdar ve ailesinin harcamalarıyla, mali işleriyle ilgilenir. Gaznelilerde bulunurdu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .