Cevap ( 1 )

 1. Atatürkçülük: Atatürk’ün, devlet, fikir, ekonomik hayat ve devlet kurumlarını ilgilendiren görüş ve ilkelerinin bütünündür.
  Atatürkçülüğün Oluşmasına neden olan başlıca etkenler:
  Osmanlı Devleti’nin yönetim şeklinin(Mutlakıyet) günün şartlarına uymaması,
  Fransız İhtilali’nin etkisi ile ülkenin dağılışının gittikçe hızlanması,
  Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyememesi,
  I.Dünya Savaşı sonunda vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının tehlikeye düşmesi,
  Osmanlı padişah ve hükümetlerinin olaylar karşısında çözüm üretememeleri.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .