Cevap ( 1 )

  1. Farabi: Muallim-i Sani olarak bilinir. Felsefe,tıp, musiki, matematik alanında çalışmalar yapmış. Kitab’ül Musiki, ve İhsa’ül Ulum önemli eserleridir.

    İbn-i Sina:Tıp alanında çalışmalar yapmış, El Kanun Fı’t-Tıp önemli eseridir.

    Harezmi: Matematik ve Astronomi çalışmaları yaptı. Zicü’l Harezmi önemli eseridir.

    Biruni: Matematik, Coğrafya, Astronomi çalışmaları yapmış, Kitabü’s Seydelefı’t-Tıp önemli eseridir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .