Cevap ( 1 )

 1. Türkistan’ın Farab şehrinde doğan Muhammed Farabi; metafizik, fizik, astronomi, mantık, psikoloji, siyaset gibi alanlarda 160 civarında eser yazmış, önemli bir bilim insanıdır.

   

  Aristo mantığını en iyi şekilde anlatıp yorumladığı için bilim dünyasında “Muallim-i Sani” (ikinci öğretmen) unvanıyla tanınır. Batı dünyasında “Al-Pharabius” şeklinde şöhret yapmış ve daha o asırlarda eseri Latinceye çevrilerek yüksek dereceli okullarda ders kitabı olarak okutulmuştur. Farabi erdemli bir toplum tasavvur eder. Bu toplumu erdemli insanlar ve erdemli bilginler oluşturur. Toplumun lideri seçim yoluyla gelir. Gerçek huzur ve mutluluk erdemli insanların ülkesi olarak bu toplumda yaşanır. Erdemsiz toplum ise mutsuzlukların ve huzursuzlukların toplumudur. (872-950)

  Başlıca Görüşleri ve Çalışmaları Şunlardır:

  Hava titreşimlerinden oluşan ses olayının açıklaması
  Türk İslam tarihinde ilk defa eğitimle ilgili görüş
  “Eğitimin amacı, bireyin mutlu edilmesi ve topluma faydalı hâle getirilmesidir.” ilkesi
  Öğretmen, öğrencileriyle sohbet eder gibi tartışmalı
  Öğrencilerin sorumluluk ve karar verme duyguları geliştirilmelidir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .