Cevap ( 1 )

  1. Matematik, astronomi, coğrafya, tarih alanlarında çalışmıştır.

    * İlk defa cebir sözcüğünü kullanan matematikçi Harezmi olmuştur. Bu kavram algebra şeklinde Batı dillerine geçmiştir.

    * Matematik alanındaki çalışmaları cebirin temelini oluşturmuştur.

    * Birinci ve ikinci dereceden denklemlerin çözümü için çalışmalar yapmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .