Türk İslam Devletlerinde Eğitim Hakkında Önemli Bilgileri Paylaşır mısınız?

Soru
1 Cevap 416 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Abbasiler: Yunanca ve Hintçeden çeviriler ile orijinal fikirleri sayesinde bilim alanında büyük ilerlemeler kaydeden İslam devletidir.

  Bağdat: Abbasiler ile Selçuklular dönemlerinde ilim merkezi olan şehirdir.

  Karahanlılar: İlk Türk İslam eserlerinin verildiği devlet dönemidir.

  Semerkant: Karahanlılar döneminde medresenin açıldığı ilk şehirdir. Çin dışında kâğıt üretiminin yapıldığı ilk şehirdir.

  Nişabur: Selçuklularda Tuğrul Bey döneminde medresenin açıldığı şehirdir.

  Nizamiye: İlki Bağdat’ta Nizamı mülk tarafından açılan, medreselerin kurumsallaşmasını sağlayan, günümüz üniversitesine denk olan Selçuklu medreseleridir.

  Müderris: Medreselerde ders veren devlet görevlisidir.

  Yağıbasan: Anadolu’da açılan, Danişmentleler tarafından kurulan, Tokat Niksar’daki Anadolu’nun ilk medresesidir.

  Atabey: Türk-İslam devletlerinde şehzadeleri eğiten devlet görevlisidir.

  Nizamı mülk: Selçuklu şehzadesi Melik şahın atabeyi olan Selçuklu veziridir.

  Lala: Osmanlı devletinde şehzadeleri eğiten devlet görevlisidir.

  Celali: Melikşah döneminde Ömer Hayyam başkanlığındaki heyet tarafından yapılan güneş esasına dayalı takvimdir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .