Türk İslam devletlerinde kadıların başkanlık ettiği mahkemeye ne ad verilir?

Soru
1 Cevap 1103 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Türk-İslam devletlerinde yargıca Kadı denirdi.

  Başında en büyük Kadı olan Kadi’l Kudat(Kadıyıl Kuzzat) bulunurdu. Divan-ı Mezalim küçük mahkemelerin çözemediği ya da itiraz edilen davalara bakardı.

   

  Adalet teşkilatı 2’ye bölünmüştü

  1- Şeri Mahkemeler: Kadıların başkanlık ettiği Şeri mahkemelerin en büyüğü Divan-ı Mezalim dir. Divan-ı Mezalim küçük mahkemelerin çözemediği ya da itiraz edilen davalara bakardı.

  2- Örfi Mahkemeler:  yönetim, askeri  gibi devlet işlerine bakardı. Örfi mahkemelerin başında Emr-i Dad bulunurdu. Yalnız Türkiye Selçuklularında ordu mensuplarının davalarına da Kadıasker bakardı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .