Cevaplar ( 2 )

 1. Sosyal Devlet halkın çıkarını gözeten, koruyan devlettir.Devletler insanlar için vardır anlaşıyı hakimdir.
  İslamiyet devlet adamlarını halk için çalışmayı zorunlu kılar.
  1 . Vakıf Kuruluşlarının Artırılması
  2. Yoksullara Ücretsiz Beslenme ve Tedavi Hizmetlerinin verilmesi
  3- Büyük Selçuklu Sultanları ticaret yollarının güvenliklerini sağlamak amacıyla kervansaraylar yaptırılması ve bu kervansarayların ücretsiz olması
  4- Mısırda Tolunoğlu Ahmetin yaptırdığı ücretsizsiz şifahane ve aş evleri örnek gösterilebilir.
  Sosyal devlet, devletin sosyal barışı ve adaleti sağlamak için sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalesine izin verir.
  Şeyh edebali nasihatinde “halkı yaşat ki devlet yaşasın” der. islamiyet devlet adamlarına adaletli olunmasını öğütler.

  En iyi cevap
 2. İlk Türk devletlerinde hükümdarlık yetkisinin Gök Tanrı tarafından verildiği inancı (kut) İslamiyet’ten sonra hükümdarın “Allah’ın yeryüzündeki vekili” olduğu anlayışıyla devam etmiştir. İlk Türk devletlerindeki “Türk cihan hâkimiyeti ideali” Türk-İslam devletlerinde İslamiyet’in etkisiyle “cihat” anlayışına dönüşmüş ve İslamiyet’in geniş coğrafyalara yayılmasını sağlamıştır. Türk-İslam devletleri hâkim oldukları coğrafyalarda İslamiyet’i yayarken fethedilen ülkelerdeki inanç ve değerlere müdahale etmemiş, adaletli bir yönetim anlayışı sergilemiştir.

  Türk-İslam devletlerinin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurması İslam devlet teşkilatında da önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Bu değişiklik ilk olarak halifenin dinî ve siyasi yetkilerini kullanmasında görülmüştür. Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey 1058 yılında Şii Büveyhoğulları’na son vererek Abbasi Halifesi’ni baskıdan kurtarmıştır. Sonrasında yapılan görev paylaşımına göre Müslümanların dinî lideri Abbasi Halifesi, siyasi lideri ise Büyük Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Bey olmuştur. Devlet yönetimindeki dinî ve siyasi yetkiyi birbirinden ayıran bu anlayış diğer Türk İslam devletlerinde de devam etmiştir

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .