Türk İslam devletlerinde uygulanan İslam hukuku, vergi sisteminin oluşumunda da etkili olmuş ve vergi sistemi, bu doğrultuda şekillenmiştir. İslam vergi hukukuna göre alınan başlıca vergilerin isimlerini yazarak açıklayınız.

Soru
1 Cevap 611 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. a. Zekât; Müslüman halktan, belli bir sayıda hayvanı, değerli maden ve ticari eşyası olan kişilerden 1/40 oranında alınırdı.
    b. Öşür; Müslüman, haraç ise gayrimüslim halktan yetiştirdiği ürün üzerinden alınıyordu.
    c. Cizye; devletin koruması karşılığında askerlik çağındaki gayrimüslim halkın erkeklerinden alınan bir vergiydi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .