Türk Ordusu ve Milli Savunma Hakkında Bilgi Verir misiniz?

Soru
1 Cevap 307 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Türk devletlerinin kuruluş ve yıkılışlarında ordu genellikle birinci derecede rol oynamıştır.

  Türk ordusu gerektiğinde milletle bir bütün oluşturmuştur. Bunu en iyi örneği de Kurtuluş Savaşı’nda verilmiştir. Türk ordusunun temeli, disiplin, cesaret ve vatan sevgisine dayanır.

  Bugün TSK, dört ana bölümden oluşur:

  1.   Kara Kuvvetleri Komutanlığı,
  2.   Hava Kuvvetleri Komutanlığı,
  3.   Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,
  4.   Jandarma Genel Komutanlığı.

  Türk ordusunun görevi, anayasada belirtildiği gibi, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni iç ve dış tehlikelere karşı korumak ve kollamaktır”. Ayrıca gerektiğinde doğal felaketlerde de halka yardım eder.

  Milli savunma, Milli Savunma Bakanlığı’nca yürütülmektedir. Ordunun, beslenme, barınma, silah, araç-gereç ihtiyacının giderilmesi ve askerlik işleri bu bakanlığın görevidir. Ordunun savaşa hazırlanması ise genel Kurmay Başkanlığı’nca yürütülür.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .