Türk töresinde devleti kuran hanedanın erkek üyeleri devlet yönetiminde ortak hak sahibiydi. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulamaz?

Soru

Türk töresinde devleti kuran hanedanın erkek üyeleri devlet yönetiminde ortak hak sahibiydi.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulamaz?
A) Hatunların ülke idaresine karışmasına
B) Dinî ayaklanmaların çıkmasına
C) Ülkenin parçalanmasına
D) Taht kavgalarının yaşanmasına
E) Üst düzey yöneticilerin, devlet yönetimine müdahalede bulunmasına

1 Cevap 566 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Cevap B) Dinî ayaklanmaların çıkmasına

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .