Cevap ( 1 )

  1. Eğitim ve öğretim alanındaki en köklü değişim 1 Kasım 1928 tarihinde Türk harfleri hakkında kanun çıkarılmasıyla gerçekleştirildi. Böylelikle Arap harfleri bırakılarak, Latin harflerinden meydana gelmiş Türk alfabesi kullanılmaya başlanıldı. Bu anlayış içerisinde halkın tamamına yönelik okuma yazma seferberliği başlatıldı. Bunu sağlamak için 1928’de “Millet Mektepleri” açıldı. Buralarda dört ay süreyle halka eğitim verilerek okuma yazma oranı artırıldı.1930 yılında “Halk Okuma Odaları” açılarak okuma ve yazmada pratiklik kazandırılmaya çalışılmıştır. Bunların yanında Cumhuriyetin değerlerini halka benimsetmek ve halkın kültür seviyesini artırmak için 1932 yılında “Halk Evleri” kuruldu. Çocuklara 3 yıl eğitim vermek amacıyla “Eğitmen Kursları” 1936 yılında açıldı. Burada yetişen eğitmenler genel itibariyle köy çocuklarına yönelik faaliyetlerde bulundular.

    1940’lı yıllarda “Köy Enstitüleri” kuruldu. Zamanın Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve eğitimci İsmail Hakkı Tonguç’un girişimleriyle oluşturulan bu kırsal okulları ilkokulu bitirmiş zeki köy çocuklarına yönelik millî bir projeydi. Açılan bu okullarda çocuklar tahsil gördükten sonra tekrar köylere gitmişler, öğretmenlik yapmak suretiyle hem okuma yazma öğretmiş hem de hayvancılık, tarım, meyvecilik konularında köylüye bilgi vermişlerdir.

     

    Cumhuriyet kurulduktan sonra bütün zorluklara rağmen ilk ve orta öğretim, mesleki teknik öğretim okulları açılmış, üniversiteler kurulmuş, güzel sanatlar alanında akademi ve konservatuvar okulları açılmıştır. Her yönüyle halkın bilgi ve kültür seviyesi artırılmaya çalışılmıştır

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .