Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Anadolu’da Moğollar ve Haçlılar tarafından işgallere uğramış, çok sayıda insan ölmüş ve yaralanmıştır. Bu olumsuz gelişmelerin eğitim ve bilime etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Soru

Cevap ( 1 )

  1. Türkiye Selçuklu medreselerinde ayrıca mantık, felsefe, fıkıh, kozmoloji, astronomi, matematik, geometri, cebir ve kimya eğitimine de önem verilmekteydi. Diğer devlet adamları da medrese inşa ettirerek Anadolu’yu ilim kültür merkezi hâline getirmişlerdir. İlk Türk-İslam devletleri kuruldukları coğrafyada eğitim ve bilimden asla uzak kalmadılar. Tolunoğulları kuruldukları Mısır’ı adeta bilim yuvası yaptılar. Fakihler, âlimler ve muhaddisler halkın kültür seviyesini artırdılar. İhşidoğulları Dönemi’nde medrese inşa geleneği devam etti, bilime ve âlimlere çok önem verildi. Bu istilalar nedeniyle eğitim ve bilim alanında da olumsuz gelişmeler yaşanmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .