Türkiye Selçuklu Devleti temel fetih politikasını neye göre belirlemişti?

Soru
1 Cevap 451 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. • Ticareti geliştirmeye yönelik olarak belirlemiştir.
  • Türkiye Selçuklu Devleti ticareti geliştirmeye yönelik olarak başlıca hangi tedbirleri almıştı?
  • Türkiye Selçuklu sultanları Karadeniz ve Akdeniz limanlarını fethetmiş, buralara Türk tüccar ve sermayedarlarını naklederek ithalat ve ihracat müesseseleri kurmuştur.
  • Latinlerle ticaret anlaşmaları imzalamış ve çok düşük gümrük tarifesi uygulamışlardır.
  • Saldırıya uğrayan tüccarın zararlarını hazineden tazmin eden uygulamanın, bir nevi “devlet sigortasının gerçekleştirilmesi dünya ticaret tarihi bakımından da çok önemlidir.
  • Anadolu’nun kervan yolları üzerinde inşa edilen kervansaraylarda yolcular, hayvanları ile birlikte 3 gün ücretsiz kalıyor, yemek yeme imkânına sahip bulunuyor, hastalar tedavi ediliyor ve fakir yolculara ayakkabı dâhi veriliyordu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .