Türkiye Selçuklu Devleti’nin ticareti geliştirmeye yönelik aldığı tedbirlerden hangileri günümüzde de geçerliliğini korumaktadır?

Soru
, 1 Cevap 1678 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Türkiye Selçuklu Devleti’nde ticareti geliştirmek için

  * tüccarların güvenliğinden konaklamasına kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için kervansaraylar yaptırmışlardır. Türkistan, Harezm, İran, Azerbaycan ,  Horasan,  Maveraünnehir, Irak , Bağdat,  Suriye ve Anadolu’da yaptırdığı kervansaraylar neticesinde birçok ülke ile ticari ve iktisadi ilişkileri artmıştır. Günümüzde 2017’de Türkiye Ticaret Merkezi projesi başlatılmıştır. Projenin öncelikli amacı ihracatı artırmaktır.

  * Yabancı devletler ile (Venedik, Ceneviz, Kıbrıs) ticaret antlaşmaları yapmışlardır. Günümüzde de birçok ülke ile ticaret antlaşmamız mevcuttur.

  * dış ticareti geliştirmek için yabancı devletlerle gümrük antlaşmaları yapmıştır. Bu antlaşmaya göre yabancı tüccarlardan %2’den fazla gümrük vergisi alınamazdı. Günümüzde ülkemiz Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri gibi yabancı devletlerle ihracat ve ithalatı geliştirmek için gümrük antlaşmaları yapmaktadır.

  * Tüccarların soygun vs nedenlerle zarara uğramaması için devlet tarafından sigortalanır ve tazminatları ödenirdi

  * Fetihlerinde iktisadi güç kaynaklarına erişmeyi hedeflemiş, ülke sınıflarını ticaret ve ekonomik anlamda fayda sağlayacak yönde genişletmiştir. Örneğin Akdeniz’in önemli ticaret ve kültür şehri olan Antakya’yı ve Kaleyi alarak hakimiyetine geçirmiştir. Silifkeden Antalya’ya, Antalya’dan Sinop’a kadar Karadeniz, Akdeniz ticaret yollarında hakimiyet kurdu ve önemli liman şehirlerini ele geçirip liman ticareti ve deniz ticaretinde gelişmiştir. Fethedilen yerler halen gününüzde Türkiye’nin liman şehirleridir, ekonomi ve ticaretteki payları büyüktür.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .