Cevap ( 1 )

 1. Türkiye 1963–1964 Kıbrıs buhranından 1973 petrol krizine kadar Arap ülkelerine yaklaşma politikası izlemiştir. 

  1963’te Türkiye-ABD ilişkilerinde meydana gelen değişiklik, Kıbrıs meselesinde yalnızlıktan kurtulmak isteyen Türkiye’nin Orta Doğ politikasını da etkiledi. 

  Türkiye bu konuda ilk adımı 1967 Arap-İsrail Savaşı sırasında attı. Amerika’nın İsrail’e yardı ederken Türkiye’deki üsleri Araplara kar kullanamayacağını açıkladı. Türkiye bir yandan da İsrail ile savaşan Arap devletlerine yiyecek ve giyecek malzemesi göndermiştir.

  Türkiye, Birleşmiş Milletler çalışmalarında da Arap ülkelerini desteklemiştir. İsrail’in işgal etti topraklardan çekilmesini istemiştir. 

  Türkiye, İslam ülkeleriyle iyi ilişki kurma yolunda ikinci adımı 1969’da attı. Mescid-i Aksa yangınına tepki gösterdi ve bu olay üzerine toplanan İslam Zirve Konferansı’na Türkiye ilk defa başbakan düzeyinde katıldı. Türkiye günümüze kadar Batılı devletlerle, Orta Doğu arasında bir denge unsuru olmaya gayret gösterdi. 

  1973 Arap-İsrail Savaşı’nın neden olduğu petrol krizi, Türkiye’yi Ortadoğu ülkelerine daha da yakınlaştırdı. Türkiye, petrol krizi sırasında Arap ülkelerinden kredi ile petrol almak zorunda kaldı.

  Türkiye, Ortadoğu pazarına girebilmek için de Arap ülkeleriyle siyasi ilişkilerini iyi tutmak zorundaydı.

  Türkiye, bu politika gereği Arap dünyasının reddettiği Camp David Antlaşmalarını reddetmiştir. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .