Cevap ( 1 )

 1. Türkiye, 31 Temmuz 1959’da AET’ye tam üyelik başvurusu yaptı.  

  AET ile Türkiye’nin Ortaklık Antlaşması 1963’te imzalandı. 1964’te yürürlüğe girdi.

  1973’te Geçiş Döneminin hükümleri ve tarafların üstleneceği yükümlülükleri belirten “Katma Protokol” imzalandı.

  Türkiye’de 12 Eylül 1980’de askeri darbe olunca, demokrasi askıya alındı. Bu da AET ile ilişkilerin bozulmasına yol açtı. 1980’de AB’ye giren

  Yunanistan’ın veto hakkını bir koz olarak kullanması, topluluk ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bir süre dondurulmasına neden oldu.

  16 Eylül 1986’da Türkiye-AET Ortaklık Konseyi’nin toplanmasıyla, 1980’den itibaren dondurulmuş olan ilişkilerin yeniden canlandırılması süreci başladı. 

  14 Nisan 1987’de Türkiye tekrar AB’ye tam üyelik başvurusu yaptı. 

  Türkiye, 22 yıl süren “Geçiş Dönemi”ni 31 Aralık 1995 tarihinde tamamladı. Böylece “Son Dönem”e girdi. 

  1 Ocak 1996’da Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği yürürlüğe girdi.

  12–13 Aralık 1997’deki “Lüksemburg Zirvesi”nde, Türkiye’nin tam üyeliği, Yunanistan ve Kıbrıs sorununun çözümüne bağlandı. 

  15–16 Haziran 1998 tarihinde gerçekleşen “Cardiff Zirvesi”nde Türkiye’yi tam üyeliğe hazırlayan “Avrupa Stratejisi” onaylanmıştır.

  3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye, AB’ye tam üyelik için müzakerelere başlamıştır.          

  Ülkemiz, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına “tam üye” olarak 1 Nisan 2004 tarihinden itibaren katılmıştır. 

  AB fonları tarafından finanse edilen Sokrates (genel eğitim), Leonardo Da Vinci (mesleki eğitim) ve gençlik programlarına ülkemizden büyük bir katılım olmuştur. 

  13 Kasım 2006’da AB Konseyi İstanbul’un 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olmasını onayladı. 

  Ülkemiz, 1 Ocak 2007’de başlayan “Hayat Boyu Öğrenme” (LLP) ve gençlik (Youth in Action) programlarına yine tam üye olarak katılmaktadır. 

  17 Nisan2007’de Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı açıklandı. 

  28 Şubat 2008’de AB tarafından hazırlanan 4. Katılım Ortaklığı Belgesi Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayımlandı. 

  10-11 Aralık 1999’da “Helsinki Zirvesi”nde oy birliği ile Türkiye, Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak kabul ve ilan edildi. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .