Cevap ( 1 )

  1. Kore Savaşı başladığında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olağanüstü toplantıya çağrılmıştı. 

    BM Antlaşması’nın 43. maddesi, BM üyesi devletleri “uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını desteklemek üzere, -Güvenlik Konseyi’nin çağrısı ile ve özel bir anlaşma gereğince, Konseyin emrine gerekli silahlı kuvvetleri vermekle” yükümlü tutuyordu. 

    Kore Savaşı başladığında özel anlaşmalar yapılmadığı için ” BM Ordusu” henüz kurulamamıştı. Bu nedenle Güvenlik Konseyi, 27 Haziran 1950’de “Kuzey Kore’yi saldırgan devlet olarak kabul ettiği için”, BM üyelerini saldırıya uğrayan Güney Kore’ye yardıma davet etti. 

    Güvenlik Konseyi’nin bu çağrısına uyan ilk devlet ABD ve Güney Korelilerin yanında savaşa katıldı.

    Türk Hükümeti, 25 Temmuz 1950’de Kore’deki BM Komutanlığı emrine 4500 kişilik bir kuvvet gönderme kararı aldı. Bu kuvvetin ilk birlikleri 18 Ekim 1950’de Kore Savaşı’na katıldı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .