Cevap ( 1 )

  1. Amerika’nın desteğine rağmen Türkiye NATO’nun dışında kalışını, güvenliği bakımından tehlikeli görüyordu. Türkiye, kurulduğu andan itibaren NATO’ya dâhil olmaya çalıştı. 

    Türkiye 1950’de NATO’ya üyelik için başvurusunu yapmıştır. Ancak bir sonuç alamamıştır.  14 Mayıs 1950’de Demokrat Parti iktidara geldiğinde de ilk hedef NATO’ya üyeliktir. 

    Kore Savaşı, Türkiye’nin Batı Bloku içinde yer alması için bir fırsat oldu. Demokrat Parti, cumhuriyet tarihinde ilk kez yurt dışına asker yollayarak bir tugayla BM gücünde yer aldı. 

    NATO’ya kabul edilmesi ise Kore Savaşı’na katılmasından sonra oldu. Türkiye NATO’ya üye olmak için üçüncü başvurusunu 1951 yılında yaptı. 15 Eylül 1951 ‘de NATO Bakanlar Konseyi, Türkiye ve Yunanistan’ın birlikte kabul edilmesine karar verdi. TBMM’de 18 Şubat 1952’de Kuzey Atlantik Antlaşması’nı onaylayarak NATO’ya resmen üye olmuştur.

    Türkiye Soğuk Savaş döneminde de daha önceleri yaptığı gibi Batı ittifakı içinde kendine bir yer bulmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .