Cevap ( 1 )

 1. İlk Türk İslam Devletlerinde eğitim medreselerde yapılırdı. Medreselerin açılmasıyla Türkler arasında İslamiyet’in yayılışı hızlanmıştır.  İslamiyet’in yaygınlaşmasıyla birlikte açılan cami ve mescitlerde ibadet yapılırken aynı zamanda eğitim ve öğretim de yapılıyordu. Çocuklar buralarda okuma yazma dinî bilgiler Kuran-ı Kerim öğreniyorlardı
  Karahanlılar medreselerde çok sayıda yazılı eserler verdiler. Bu eserler Türk-İslam kültür ve medeniyetinin ilk örneklerini oluşturdular.
  Gazneliler ve KArahanların inşa ettiği medreselerde verilen eğitimler sayesinde; Türkistan’da planlı eğitim yapan kurumların sayısı artarak halkın bilgi ve kültür seviyesi yükseldi.

  Selçuklular Döneminde açılan Nizamiye Medreselerinde çağın en iyi bilginleri bir araya getirilmiş bilim ve eğitim alanında yeni bir çığır açılmıştır.

  Selçuklu eğitim hayatında medreselerin yanında küttap adı verilen mekteplerin de önemli bir yeri vardır. Genel itibariyle camilere bitişik bir şekilde inşa edilen bu kurumlarda okuma yazma öğretilir aritmetik din Kuran-ı Kerim dersleri verilirdi.

  İlk Türk-İslam devletlerinde örgün eğitimin yanı sıra yaygın eğitimde yapılıyordu. Cami mescit kütüphane bilim insanları evleri zaviyeler saraylar sahaflar kitapçı dükkânları birer eğitim yuvasıydı. Buralarda insanlar okuma yazma öğreniyor dinî bilgilerini artırıyorlardı. Diğer bir yaygın eğitim kurumu olan Ahilikde toplumsal hayatta önemli bir yere sahipti. Ahilik küçük esnaftan oluşan toplumda dayanışmayı hedefleyen dürüstlüğü kaliteyi ilke edinen bir teşkilattı. Eğitim programları dinî esaslar okuma yazma insan terbiyesi temizlik tertiplilik ve düzenlilik gibi konuları içeriyordu. Muallimler ahi teşkilatlarında şu kötü davranışları eğitim yoluyla engellemeye çalışırlardı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .