Cevaplar ( 2 )

  1. Türkler Orta Asya’da yarı göçebe bir hayat tarzına sahipti. At üstüne ok atma yetenekleri üstündü. Savaşçı ve geleneklerine bağlı bir toplumsal yapı vardı.  Özgürlüklerine düşkündüler. At üstünde geniş bozkırlarda hakimiyetlerini sürdürüyorlardı.

  2. Mete Han döneminde kurulan Büyük Hun Devleti, tarihteki ilk Türk devletidir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .