Cevap ( 1 )

 1. Türklerin ilk ve anayurdu Orta Asya’dır . Orta Asya’nın sınırları şöyledir :
  Doğuda Kingan ( Kadırgan ) Dağları, Güneyde Hindikuş, Karanlık dağları, Batıda Hazar Gölü, Kuzeyde Sibirya ile çevrili toprak parçasıdır.

  Göçlerin temel nedeni ekonomiktir. İklim değişikliği sonucu oluşan kuraklık, toprakları verimsizleştirmiştir. Ortaya çıkan geçim sıkıntısı ve artan nüfusa toprakların yetmemesi göçlerin sebepleri arasındadır.

  Kuzeye Gidenler; Sibirya taraflarına
  Doğuya Gidenler; Çin ve Uzakdoğu ülkelerine doğru göç ettiler.
  Güneye Gidenler; Hindistan ve Çin’e doğru gittiler.
  Batıya Gidenler; İki yol izlemişlerdir:

  Bir kısmı Hazar Denizinin kuzeyinden Karadeniz’in kuzeyine ve Avrupa’ya; (Avrupa Hun Devleti)

  Diğer kısmı ise Hazar Denizinin güneyinden İran, Irak, Suriye, Mısır ve Anadolu’ya göç etmişlerdir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .