Cevap ( 1 )

  1. Türkler tarih boyunca “keşif seferleri (yelme)” ve “yıpratma savaşları”nı sıkça yapmıştır.

    Ele geçirmeyi düşündükleri memleketleri yıllarca süren keşif seferlerinin ardından yıpratma savaşlarıyla fethetmiştir. Yıpratma savaşlarında düşman ordularının yığınak merkezleri, önemli yol kavşakları, yiyecek ve malzeme depolarından uzaklaştırılması amaçlanmıştır.

    Ayrıca düşmanın moralini bozucu, korku ve endişe verici çeşitli söylentiler yayarak psikolojik harp taktiği kullanmışlardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .