Cevap ( 1 )

  1. a- Bağımsızlık (Egemenlik) : Türklerin atlı göçebe sürdükleri yaşam tarzlarından dolayı özgürlüklerine ve bağımsızlığına düşkün bir karaktere sahip olmalarınını sağlamıştır

    b- Halk (İnsan – Millet) : Belirli bir bölgede birlikte yaşayan, aralarında çeşitli bağlar olan insan topluluğu anlamına gelen millete,  Türkler  ekonomik ve sosyal haklar tanımış, halkı sınıflara ayrılmamıştır. Devlet Halk İçindir anlayışı hakimdir.

    c-Ülke (Vatan-Toprak) : Türkler özgürce yaşadıkları ve egemenlik haklarını kullandıkları topraklara vatan adını vermişlerdir.

    d- Siyasi Teşkilatlanma : Türklerde devleti oluşturan boylar güçlü bir siyasi birlik sağlamışlardı. Türkler siyasi birliktelikler sayesinde devleti yaşatmış; teşkilatlanma, devlet kurma becerileri yüksek bir millettir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .