Cevaplar ( 2 )

 1. Türkler İslamiyeti kabul etmeden önce Göktanrı inancına mensuptu. Göktantı (Kök Tengri) inancıyla İslamiyet arasındaki benzerlikler Türklerin İslamiyeti kabul etmesinde etkili olmuştur.  (Ahiret inancı gibi)

 2. Türklerin İslamiyeti (Müslümanlığı) Kabulünü Kolaylaştıran Nedenler                                                

  Türklerin ticaret yolları üzerinde yaşamaları (Müslüman tüccarlarla ilişkileri)
  Göçler sonucunda çeşitli dinleri tanımaları
  İslamiyetin Türk yaşam tarzına uygunluğu(iyilik, dürüstlük, adalet vb. kavramlar)
  İslamiyet’teki “Cihat” anlayışının “Türk Cihan Hakimiyeti” anlayışına uygunluğu
  Cennet, cehennem, kurban kesme gibi benzerlikler
  Gök tanrı inancının islamdaki tek tanrı (Allah) inancına benzerliği

  NOT: İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu Karluklar, İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti ise İtil Bulgarları’dır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .