Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde ne gibi unsurlar etkili olmuştur?

Soru
1 Cevap 959 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. – Türklerin 8. yüzyılda Abbasiler ile Emevi ve Çinlilere karşı kurduğu birliktelik müttefiklik Türklerin İslamiyeti tanıması ve İslamiyetin Türkler arasında benimsenmeye başlamasını sağladı.

    – Türkler’de Gök Tanrı inancına sahiplerdi, bir kısmı hakimiyeti altına girdikleri devletlerin dinlerini de Hristiyanlık gibi, benimseyenler olmuştu. Ancak bu inançların büyük çoğunluğu Türklerin inanç ve hayat felsefesine uygun olmadığı için bu dinlere karşı sert tepki gösterilmiş ve bu dinlerin Türk’ün karakterine ve ruh yapısına ters düştüğü açıkça ifade edilmiştir.

    –  Abbasiler ile birlikte İslamiyeti tanıdılar. İslamiyet Gök Tanrı inancına yakın bir dindir. Her iki inançta Allah’ın tekliği, sıfatları, ahiret, ahlak, sevap günah, aile hayatı, adalet, Şura gibi prensipler ev ilkeler birbirine benzemektedir, uyumludur.  Bu Türkler’in İslam’a bakış açılarını etkilemiş ve diğer dinlere tepki göstermelerine rağmen İslamiyet’i kendi istek ve iradeleriyle benimseyip kabul etmelerinde etkili olmuştur.

    –  Savaşçılığı ön planda olan Türk milleti İslam’ın cihat anlayışını ve şehitlik krini kendi töre ve ideallerine uygun bulduğu için bu husus da onların İslamiyet’i seçmelerinde bir teşvik unsuru olmuştur.

    Ayrıca Bakınız: Türklerin İslamiyet’i kabul etme nedenleri

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .