Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı Devleti’nde Türk-Medrese kökenli olan görevlilerden oluşan ayrıcalıklı sınıftır.

    Bunlar medrese öğrencilerini, müderrisleri, imamları, kadıları, kazaskerleri ve müftüleri içine alan geniş bir kesimdir. Şeyh-ül İslam bu sınıfın amiri durumundadır.

    Kaynak: Tarih Terimleri Sözlüğü, A. Timur Bilgiç. s.  398, 399

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .