Cevap ( 1 )

 1. OPEC:

  1. Dünya Savaşı’ndan sonra Orta Doğu ülkelerinde yaygınlaşan milliyetçi hareketlerin etkisiyle bu ülkeler, topraklarında faaliyet gösteren Batılı petrol şirketlerinin satışından pay istemeye ve petrol şirketlerinin bazılarını millileştirmeye başladılar,

  Bu girişimler karşısında Batılı devletler, Orta Doğu dışında petrol üreten başka ülkelere yönelerek üretimlerini artırdılar ve fiyat kontrolünü ellerinde tutmaya devam ettiler.

  Bu tarihlerde petrol piyasasına girmek isteyen SSCB gibi ülkeler düşük fiyatlardan petrol satmaya başladı. Bu gelişmelerden olumsuz etkilenen petrol üreticisi ülkeler, Ağustos 1960’ta OPEC’i kurdular.

  OPEC’in amacı, petrol fiyatlarını yüksek seviyeye çıkarmak ve üretici ülkeler arasında teknik konularda işbirliği sağlamaktı. 1970’li yılların başında OPEC amacına ulaştı ve petrol şirketlerine karşı üstünlük sağladı. 

  OAPEC:

  OAPEC 1967 Arap-İsrail (Altı Gün) Savaşı’ndan sonra petrolün İsrail’e karşı siyasi bir silah olarak kullanılmasını sağlamak için kuruldu. 

  Ancak Arap ülkeleri arasında dayanışmanın sağlanamaması ve Batılı ülkelerin OAPEC dışındaki ülkelerden petrol satın alması, bu teşkilatın istediği sonucu alamamasına neden oldu. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .