Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı Devleti’nde bir padişah öldüğünde devlet memurlarının tümünün de görevi sona ererdi.

    Bu nedenle yeni hükümdarlar tahta çıkar çıkmaz, devlet memurlarının yeniden görevlendirilmesini isterdi.

    Hiyerarşik olarak, yukarıdan aşağıya gerçekleştirilen bir uygulamadır.

    Kaynak: Tarih Terimleri Sözlüğü, A. Timur Bilgiç. s.  406

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .