Cevap ( 1 )

 1. Trablusgarp Savaşı sonrasında 8 Ekim 1912 tarihinde İtalya ile imzalanmıştır.
  Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını kaybetmiştir.
  Uşi (Ouchy), İsviçre’nin Lozan kentinin bir semtinin adıdır. Lozan’daki Leman gölü kıyısında yer alır.
  İtalya tarihinde “Lozan Antlaşması” olarak anılır. Türk tarihinde ise Lozan Antlaşması ile karıştırılmaması için “Uşi Antlaşması” olarak kayıtlara geçmiştir.

  Uşi Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin mecbur kalarak imzaladığı bir antlaşmadır . İtalya’nın sömürge arayışı sonucu Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’a saldırmasıyla 1911 yılında, bölgede yaşayan İtalyanlara kötü davranıldığı bahanesiyle başladı. Osmanlı’nın deniz gücünün yetersiz olduğunu ve karadan yardım almasının güç olduğunu bilen İtalya, kendisi için en uygun sömürge olarak gördüğü Trablusgarp’ı seçti.

  Aralarında Mustafa Kemal, Enver Paşa ve Fethi Okyar gibi isimler bulunan dönemin genç ve vatansever subayları Trablusgarp’a giderek yerli halkı teşkilatlandırdı ve direniş başlattı. İtalyanlar, asker ve halkın direnişi karşısında yetersiz kalınca Ege Denizi’ne bir filo göndererek On İki Ada’yı işgal etti. İtalya’nın adaları işgal etmesinin amacı Trablusgarp’taki başarısızlığını örtbas ederek Osmanlı’yı barışa zorlamaktı; ancak Osmanlı barış imzalamaya yanaşmadı.

  8 Ekim 1912’de Balkan devletlerinin saldırmasıyla Trablusgarp’taki genç subaylar İstanbul’a çekilmek durumunda kaldı. Bingazi ve Trablusgarp da Osmanlı direniş cephesi çöktü. Balkan Savaşı’nın da etkisi ile Osmanlı, İtalya ile Uşi Antlaşması’nı imzalamak zorunda kaldı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .