Cevap ( 1 )

  1. Uygarlık, en genel anlamıyla tarihi süreç içinde insanların nesilden nesile ak­tardıkları düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .