Cevaplar ( 2 )

 1. 745 yılında Ötüken’de kurulmuştur. (Sonraki ismi ile Kara Balasagun) Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.

  Bu sayede mimaride ilerleme kaydetmişlerdir. Uygur alfabesini geliştirdiler. Temel düzeyde matbaa işleriyle uğraştılar. Çin ile aralarındaki yakınlaşmadan dolayı milli benlikleri kaybetmeye başladılar. Bunun sonucunda Mani dinini benimsediler.

 2. Yerleşik yaşamı benimseyen ilk Türk topluluğudur.

  Budizm ve Maniheizm’i benimsediler.

  Çin’den sonra matbaayı geliştirerek ikinci kez kullanılan ve hareketli harfleri icat ettiler.

  840 yılında Kırgız Türkleri tarafından yıkıldılar.

  UYARI : Budizm ve Maniheizm Uygurların hem mimari alanında hem de savaşçı özelliklerini kaybetmelerinde etkili olmuştur.

  Kırgızlar, Uygurları yıkarak Türk yurdunun Moğollar’ın eline geçmesine neden olmuşlardır. Bu yüzden Türk tarihinde olumsuz anılmışlardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .