Cevap ( 1 )

 1. KUTLUK BİLGE KÜL KAĞAN önderliğinde  merkezi Ötüken olmak üzere 744 te kurulmuştur.

  Mani Dinini Kabul etmişlerdir. Bu dinin Kabul edilmesi (Et yemeyi ve savaşmayı yasaklaması sebebiyle Türk Kültürüne ve yaşam tarzına uygun olmadığından,) Türklerin savaşçılık özelliğine zarar vermiştir.

  Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.

  Tarım ve ticaret gelişmiştir. Sulama kanalları yapılmıştır.

  Kalıcı mimari eserler verilmeye başlanmıştır

  Devletin son dönemlerinde ortaya çıkan kıtlık, açlık ve salgın hastalıklar sebebiyle devlet dağılmış; Çin sınırlarında farklı adlarla ( Kansu Uygur Devleti , Turfan Uygurları) bir sure varlıklarını sürdürmüşler ve Moğolların hakimiyetine girmişlerdir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .