Cevap ( 1 )

  1. Uygurlara ait birtakım hukuki belgelerde Türklerdeki kamu ve aile hukukunun o zamanlardan günümüze geldiği görülmektedir.
    Uygurlar yerleşik hayata geçtikten sonra ticarette geliştikleri için özellikle borçlar ve eşya hukuku alanında ilerdiler.
    Uygular bugünün kamu ve aile hukuku, borçlar ve eşya hukuğuna katkıda bulunmuşlardır. Bu konulardaki hukuki belgeler o döneme benzer şekilde düzenlenmiştir.

    Siyasi ve sosyal hayatı düzenleyen, barış içinde birarada yaşamayı sağlayan temelini törelerden alan hukuk kuralları ilk kez Uygurlar tarafından yazılı hale getirilmiştir. Bu kuralların geçmişten günümüze yazılı belgelerle gelişini Uygulara borçlu sayılırız.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .