Uygurların yerleşik hayata geçmeleri, eğitim anlayışlarında ne gibi değişiklikler oluşturmuş olabilir?

Soru
1 Cevap 996 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Uygurlar kendilerinden önceki Hunlar ve Kök Türkler gibi bilgi ve eğitime oldukça önem vermiş, onu sistemli hâle getirmişlerdir. Yaşam tarzı olarak yerleşik hayatı benimseyen Uygurlar, ilk kez mabetlerde örgün eğitim vermeye başlamışlar; bilim, sanat, eğitim ve kültür alanlarında hayli ileriye gitmişlerdir. 14 harfli Soğd alfabesine bazı eklemeler yaparak kendilerine göre yeniden düzenlemişlerdir. Sağdan sola yazılan bu alfabede 3’ü ünlü, 11’i ünsüz harf bulunuyordu.

    Yazıya önem veren Uygurlarda kalem fırçanın yanında sığır boynuzundan yapılan “şütük” adında divitler de kullanılıyordu. Ayrıca siyah ve kırmızı renkli mürekkepler de kullanılmaktaydı. Okur yazar oranının artmasıyla bir çok yazılı eser oluşturan Uygurlar bu eserleri mabetlerde ve yeni kurulan kütüphanelerde halkın hizmetine sundular. Kağıt ve matbaayı Avrupalı ülkelerden daha önce kullanan Uygurlar bilgiyi yayma, üretme hususunda oldukça marifetli idiler. Kültür seviyesi yüksek olan bu toplum diğer Türk ve yabancı devletlerin bürokratik yapısında görev alarak, kâtip, danışman, bürokrat, tercüman, öğretmen olarak hizmetlerde bulunmuşlardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .