Vaka-i Hayriye nedir? Yeniçeri Ocağının kaldırılmasını ve Sonuçlarını yazar mısınız?

Soru
1 Cevap 389 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Yeniçeri Ocağı Osmanlı Devleti zaferden zafere taşımış, İmparatorluk coğrafyasının genişlemesinde ve devletin yükselmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kuruluşu Orhan Gazi veya I.Murad dönemine dayanır. Padişaha bağlı piyadelerdir. Çocukluktan itibaren devşirme sistemi ile yetiştirilen askerlerden oluşan ordudur. Gelirlerini savaşlarda alınan ganimetlerden sağlayarak yaşamışlardır.

  16. yuzyıl sonlarından itibaren Osmanlı Padişahlarını sefere çıkmamaya başlaması üzerine, Yeniçerilerin ganimet gelirleri azalmış, geçimlerini sağlamak için ticaret işletmecilikle uğraşmaya başlamışlardır.
  İçlerine zamanla hanımsultana yakın kişilerin de girmesi ile yeteneksiz kişilerin girişi ocağın bozulmasını hızlandırmıştır.

  17. ve 18. yuzyıldan başlayarak tarihi süreç içinde fonksiyonunu yitirmiş, asli görevini yerine getiremez olmuştur. Yozlaşma devlete karşı ayaklanmalara kadar gitmiştir. 25 Mayıs 1825’te Osmanlı padişahi II. Mehmet tarafından ocak yakılmış,6000 civarı yeniçeri ödürülüp 20000 civarı tutuklanarak yeniçeri ocağı ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenle bu olaya Vaka-i Hayriye denmiştir.

  Ocağın kapatılması sonrasında;
  * Bektaşi Dergahı kapatılmıştır: Ocağa manevi destekle birlikte halka yakınlığını sağlayan Bektaşi Dergahları kapatıldı, üyeleri sürgüne gönderildi. Bektaşi ve Bedreddinî toplulukları üzerinde kıyımlar olduğu söylenmektedir.

  * Yeni ordu kurulmuştur:Asakir-i Mansure-i Muhammedi’ye altında yeni bir Ordu teşkilatı kuruldu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .