Cevap ( 1 )

  1. IV. Mehmet zamanında, yeniçeriler tarafından çıkarılan ve bazı devlet adamlarının çınar ağacına asılması ile sonuçlanan ayaklanma.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .